Vartiaiset ry

Tervetuloa sukuseuramme kotisivuille!

Yhdistyksen tarkoituksena on Vartiaisten suvun yhteenliittymänä

 •     Koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt
 •     Pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
 •     Kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
 •     Järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä ja muita sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia
 •     Harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Pöytäkirja 15.01.2024

mennessä | 15.01.2024

VARTIAISET RY
Hallituksen kokous 15.1.2024 klo 12.00

Honkarannantie 1 B, 71800 Siilinjärvi


PÖYTÄKIRJA

 1. Puheenjohtaja Antero Vartiainen avasi kokouksen, avasi puhelinyhteyden kaiuttimen
  välityksellä Gran Canarialle Heikki Vartiaiselle ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 • Sovittiin, että kokouksen puheenjohtaja tekee pöytäkirjan kokouksesta.
 • Todettiin läsnäolevat ja etänä olevat:
  Antero Vartiainen hallituksen puheenjohtaja
  Tapio Vartiainen hallituksen jäsen
  Heikki Vartiainen hallituksen jäsen (etänä)
  Matti Asomäki hallituksen varajäsen
 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 2. Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muihin
  asioihin lisättiin jäsenten palkitseminen ansiomitaleilla yhdistyksen 75-vuotisjuhlassa
  sekä toimenpiteet yhdistyksen tietokoneen johdosta.
 3. Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Heikki Vartiainen.
 4. Yhdistyksen talous vastaavaksi / rahastonhoitajaksi valittiin Heikki Vartiainen. Samalla
  myönnettiin hänelle yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ja pankkitilien käyttöoikeus.
 5. Todettiin, että vuosikokouksessa 2023 päätettiin Vartiaisten Viesti siirtää
  nettiversioksi. Vartiaisten Vietin päätoimittajaksi Valittiin Pekka Vartiainen.
 6. Vartiaiset ry:n historiikki 75 vuotta
 • Historiikki julkaistaan 75-vuotisjuhlassa Kuopiossa 17.-18.8.2024.
 • Historiikin teosta vastaa hallitus ja yhdistyksen toimihenkilöt.
 • 3.4.2024 klo 09.00 kokoonnutaan Kaaville Elemenco Oy:n tuloihin muokkaamaan
  saatua historiikin aineistoa.
 • Pekka ja Antero pohtivat historiikin ulkoasua, painotekniikkaa ja kustannuksia
  ennen em. kokousta.
 • Hallituksen kokouksen jälkeen Pekka ja Antero ovat pitäneet palaverin, jossa he
  ovet sopineet seuraavaa:
 • Pekka laatii historiikin tekemistä varten tuotantoalustan, one note –
  sovellutuksen, johon kaikki jäsenet pystyvät tekemään aineistoa.
 • Pekka kirjoittaa tarkemmat ”käyttöohjeet” ja lähettää sen kaikille jäsenille,
  hallitukselle ja toimihenkilöille sähköpostina.
 • Pekka avaa myös sähköpostiosoitteen nimellä 75 vartiaiset.fi. Tähän
  sähköpostiin kaikki voivat myös lähettää aineistoa historiikkia varten.
 • Kaikkien yhdistyksen jäsenien toivotaan osallistuvan historiikin laadintaan.
 1. Hanketta ”Vartiaisten sukuhaarojen yhdistäminen” jatketaan Jouni Kainulaisen
  vetämänä. Kirja julkaistaan sen valmistuttua. Voimavarojen puuttuessa tavoitetta
  siirretään eteenpäin.
  10.Liperin Mattisenlahden Vartiaisten sukuhaara:
 • Matti Asomäen ja Marja-Terttu Haikaravirran suorittama kartoitus-, keräys-ja
  kirjoitustyö on lähes valmis. Jatkoa pohditaan seuraavassa hallituksen
  kokouksessa.
  11.Vartiaiset ry:n 75-vuotisjuhla ja vuosikokous Kuopiossa 17.18.2024
 • Heikki Vartiainen on varannut juhla-ja kokouspaikaksi Hotelli Iso-Valkeisen.
 • Juhlapuheenpitäjäksi toivotaan ja pyydetään yhdistyksen monivuotista
  puheenjohtaja eversti evp. Antti Vartiainen.
 • Muuta ohjelmaa ja kokouksen käytännön asioita mietitään seuraavassa
  hallituksen kokouksessa.
 • Juhlakokouksen kokouspäällikkönä toimii Heikki Vartiainen.
  12.Kevätkauden rutiinit_
 • Puheenjohtaja valmistelee kirjanpitoon liittyvät asiat, tase-ja tuloslaskelman,
  toimintakertomuksen, veroilmoituksen, yms. aikataulun mukaisesti.
  13.Seuraava hallituksen kokous pidetään 3.4.2024 klo 12.00 alkaen Kaavilla Elemenco
  Oy:n tiloissa. Historiikkiin liittyvä palaveri alkaa klo 09.00 samassa paikassa.
  14.Muut asiat:
 • Matti Asomäki selvittää mm. pöytäkirjojen perusteella aikaisemmat
  sukuseuramme ansiomitalien saajat.
 • Päätöksiä uusien 75-vuotisjuhlassa jaettavien ansiomitalien saajista tehdään
  seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 • Yhdistyksen tietokone luovutettiin takaisin Matti Asomäelle.
  Pöytäkirja vakuudeksi Antero Vartiainen
  puheenjohtaja / sihteeri

Pöytäkirja ladattavissa tästä linkistä!