Vartiaiset ry

Tervetuloa sukuseuramme kotisivuille!

Yhdistyksen tarkoituksena on Vartiaisten suvun yhteenliittymänä

  •     Koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt
  •     Pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
  •     Kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
  •     Järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä ja muita sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  •     Harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Painotuotteet

Sukuseura on julkassut seuraavat teokset

  • 1984: ”Vartiaisten Vaiheita I, Riistaveden haara, Niilo Ollinpojan jälkeläiset” (Niilo Vartiainen s. noin 1679, k.1746 Riistavesi)
  • 1990: ”Vartiaisten Vaiheita II, Kaavi Retuinen, Paavo ja Juho Vartiaisen jälkeläiset” (Paavo s. noin 1695 Kaavi, k. 1746 Kaavi ja Juho s. 1679, k. 1743 Kaavi)
  • 1995: ”Vartiaisten Vaiheita III, Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen jälkeläiset” (Antti s.1695 Kaavi, k.1755 Kaavi)
  • 1999: ”Vartiaisten Vaiheita IV, Västinniemen Jussi Vartiaisen jälkeläiset” (Jussi k.1579 Tavisalmi)
  • 2001: ”Vartiaisten Vaiheita V, Kiuruveden haara, Lauri Vartiaisen ja Maria Könösen jälkeläiset” (Lauri s.1685 Kaavi, k. 1730 Kaavi, Maria s.1690 Kaavi, k. 1740 Kaavi).

Uusien sukuhaarojen selvitystyön rinnalla valmistellaan täydennyspainoksia jo julkaistuihin sukuhaarakirjoihin. Ensimmäinen täydennyspainos ilmestyi vuoden 2004 alkupuolella ja se kohdistuu Vartiaisten Vaiheita IV – kirjaan, johon nyt siirtyy myös II-kirjan toisen kantaisän Juho Vartiaisen jälkeläiset, kun ilmeni, että tämä Retuisen kylässä asunut Juho on Västinniemen Jussi Vartiaisen pojanpojanpoika.

Vartiaiset ry:n vuonna 1962 julkaisema ja kouluneuvos Aarne Vartiaisen kirjoittama teos ”Vartiaisten Vaiheita 1500-luvulta lähtien” on ansiokas yleisesitys suvun varhaisista vaiheista ja historiallisesta ympäristöstä. Tämä kirjaharvinaisuus perustuu suurelta osin kirjoittajan sisaren, opettaja Elsa Vartiaisen, erittäin perusteellisiin arkistotutkimuksiin. Presidentti Urho Kekkonen kirjoitti omakätisesti kiittävän arvostelun teoksesta.

Vuonna 1994 Vartiaiset ry julkaisi FM Terhi Nallinmaa-Luodon erillistutkimuksen ”Savon ja Karjalan Vartiaisia 1500- ja 1600-luvuilla”. Tiivistelmä pohjautuu edellä mainittuihin teoksiin.