Vartiaiset ry

Tervetuloa sukuseuramme kotisivuille!

Yhdistyksen tarkoituksena on Vartiaisten suvun yhteenliittymänä

 •     Koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt
 •     Pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
 •     Kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
 •     Järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä ja muita sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia
 •     Harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Pöytäkirja 11.09.2023

mennessä | 11.09.2023

VARTIAISET RY
HALLITUKSEN KOKOUS 11.9.2023 KLO 12.00–15.40

Albergan kartano, Sokerilinnantie 7, 02600 ESPOO
PAIKALLA: Antero Vartiainen, puheenjohtaja
Tapio Vartiainen
Pekka Vartiainen
Heikki Vartiainen
Matti Asomäki
Annikki Sihvo
Marja-Terttu Haikaravirta
Paula Vartiainen

Kokoontumisen aluksi nautittiin kahvit ja vaihdoimme kuulumiset


PÖYTÄKIRJA

 1. Hallituksen puheenjohtaja Antero Vartiainen toivotti kokoukseen saapuneet
  tervetulleeksi ja avasi kokouksen.
 2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Heikki Vartiainen. Todettiin paikallaolijat ja
  osallistumisesta estyneet. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana tullut esityslista
  lisäyksellä, että kohdassa 10 käsitellään seuraavat asiat
 • edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 • valitaan Vartiaiset ry:n ehdokas Suomen Sukututkimusseuran keskusliiton vaali
  valiokunnan jäseneksi
 • jäsenmaksujen kerääminen vuonna 2024
 1. Viestintä
 • Pekka Vartiainen hoitaa sukuseuran viestintää
 • Vartiaiset ry:n vanhoille nettisivuille ei ole tehty muuta kuin pieniä korjauksia
 • uudet nettisivut rakennetaan kokonaan uudelle alustalle. Niiden valmistelu
  aloitetaan lokakuun kuluessa
 • uusien sivujen rakentamisessa lähdetään liikkeelle aivan alusta
 • Pekka lähettää hallitukselle ehdotuksia sivuista ja sen pohjalta kehitetään
  yhdessä sivuista toimivat
 • käytiin värikäs keskustelu sivujen sisällöstä ja sivuillle laitettavasta materiaalista.
 • Vartiaiset ry:n facebook sivuille tulee aina linkki nettisivuilla julkaistuun juttuun
 • päätettiin, että hallituksen jäsenet esittäytyvät nettisivuilla
 • Antero tekee sukutapaamisesta ja sukuseuran vuosikokouksesta jutun
  nettisivuille
  Tässä välissä pidettiin kahvitauko
 1. Sukututkimus
 • edellinen hallitus on tehnyt päätöksen, että DNA tutkimusta jatketaan mutta
  jokainen testattu maksaa testistä aiheutuneet kulut itse
 • päätettiin, että mikäli saadaan hankittua 10 € maksavia testipakkauksia niin ne
  maksetaan sukuseuran varoista. Jani Koskinen selvittää testipakkausten
  hankintaa
 • Matti Asomäki kertoi, kuinka DNA testaus tehdään ja kuinka testausprosessi
  etenee
 • vuonna 2022 sukuseuralla tuli DNA testauksesta kuluja vajaa 300 €. Mitä tietoa
  saimme tuolla rahalla? Siitä Jani Koskinen kertoo Vartiaisten Viestin 2022 N:o 2
  viimeisellä aukealla. Ilman tuota satsausta ja siitä saatuja lisätietoja hän ei olisi
  päätynyt siihen tulokseen, että tutkittujen sukuhaarojen yhteinen kantaisä on
  elänyt 1500-luvulla.
 • käytiin laaja keskustelu sukututkimuksesta ja DNA testauksesta
 1. Sukukirjojen yhdistämisestä päätettiin seuraavaa
 • tarkastetaan sukuhaarojen materiaali
 • selvitetään, millä sukututkimusohjelmalla Kaavin Hallikaisten kirja on tehty
 • siirretään tiedot kopiona käytettävälle ohjelmalle
 • otetaan tarjoukset kirjan painattamisesta
 • tavoite on saada kirja valmiiksi Vartiaiset ry:n 75-vuotis juhlille
 1. Juhlajulkaisu
 • keskusteltiin mahdollisuudesta koota juhlajulkaisu julkaistujen Vartiaisten
  Viestien ja 50 -vuotis historiikin aineistosta
  Annikki Sihvo poistui tässä vaiheessa kokouksesta
 1. Päätettiin järjestää Vartiaisten sukuseuran 75-vuotis juhla ja vuoden 2024
  sukukokous Kuopiossa Hotelli Iso-Valkeisella 17.-18.2023
 2. Toimintalohkojen toimintoja on käsitelty edellisissä pykälissä
 3. Muina asioina käsiteltiin
 • tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • päätettiin olla nimeämättä Vartiaiset Ry:n ehdokasta Suomen
  Sukututkimusseuran vaalivaliokunnan jäseneksi
 • päätettiin, että vuoden 2024 jäsenmaksut peritään tammikuussa. Pekka
  Vartiainen lähettää jäsenmaksut kaikille niille, joiden yhteystiedot hänellä on
 1. Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Siilinjärvellä 23.10.2023 klo 12.00
 2. Puheenjohtaja Antero Vartiainen kiitti kokoukseen osallistujia aktiivisuudesta ja
  päätti kokouksen klo 15.40 Antero Vartiainen Heikki Vartiainen
  Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja ladattavissa tästä linkistä!