Vartiaiset ry

 

Tervetuloa sukuseuramme kotisivuille!

Yhdistyksen tarkoituksena on Vartiaisten suvun yhteenliittymänä

  •     Koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt
  •     Pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
  •     Kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
  •     Järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä ja muita sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  •     Harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäiväys: 10.2.2010, Päivitetty: 25.1.2014

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vartiaiset ry
Yhteystiedot: Vartiaiset ry c/o Sukuseurojen Keskusliitto
Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Jouni Kainulainen
Asema, vastuualue: Hallituksen jäsen, vastaa sukutiedoston kokonaisuudesta
Yhteystiedot: Leivontie 3 B 16, 73300 Nilsiä

Nimi: Jani Koskinen
Asema, vastuualue: Hallituksen jäsen, DNA-sukututkimuksen koordinaattori
Yhteystiedot: Metsikkötie 5 C, 01620 Vantaa

Nimi: Marja-Terttu Haikaravirta
Asema, vastuualue: Hallituksen jäsen, sihteeri, arkistonhoitaja, Pohjois-Karjalan sukutiedot
Yhteystiedot: Puskintie 4 B 13, 05820 Hyvinkää

Nimi: Matti Asomäki
Asema, vastuualue: digitoija, Pohjois-Karjalan sukutiedot
Yhteystiedot: Puskintie 4 B 13, 05820 Hyvinkää

3. Rekisterin nimi

Vartiaiset ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vartiaiset ry:n sääntöjen mukainen sukututkimus ja sukukirjojen julkaiseminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään
Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta.