Palaute uusista sivuista

Foorumit:

Tähän keskusteluun toivotaan kommentteja uusista sivuista. Palautetta voi lähettää myös suoraan tuukka.puranen(at)jyu.fi

En voisi tämän sivuston kautta liittyä jäseneksi. En myöskään jäsenenä saisi koskaan muuttaa. Jäseneksi hyväksytään vain puhelimen omistavia.

Tuotekuvastossa: Vartiaisten Vaiheita I ja II eivät ole lopussa vaan niitä on yli 600 kpl ja yli 400 kpl, niillä ei ole hintaa siksi että ne halutaan pois varastosta. Niitä jaetaan tapahtumissa nykyään esittelymateriaalina.

Sukutietolomake on vanha. Nykyinen yhteystieto on sama kuin Vartiaiset ry:n postiosoite, viime keväästä lähtien.

Lomaketta olisi muiltakin osin muokattava, lähtökohtana pitää olla se että tietoja kerätään Vartiaisten sukuseuralle ei yksittäiselle sukututkijalle, kuten sanamuodot tässä 1980-luvulta lähtöisin olevassa lomakemallissa ovat.

Lomakkeella allekirjoituksen yhteydessä oleva lause:" Yllä antamani tiedot saa julkaista sukuselvityksessä" , vaatii myös tarkennusta. Nettiin emme saisi laittaa elossa olevien tietoja ilman nimenomaista lupaa, samoin liitteinä olevien valokuvien julkaisuluvat pitäisi saada.

Allekirjoituksen saamiseksi ei sukutietolomaketta ei voi täyttää netissä. Ottaen huomioon arkistossa olevat lukemattomat kynillä täytetyt sekavat sukutietolomakkeet toivoisin tulevaisuudessa netissä täytettäviä lomakkeita.